Odense Konservatorie besøg 2019: Opgave 2

Materialer til brug ved besøget:

Her kan du øve dig på opgaver i stil med dem, der bliver brugt til den tekniske optagelsesprøve. 

Elementerne kan du øve enkeltvist. Ved besøget kan du prøve disse elementer du har øvet på, men også blive kastet ud i lignende opgaver, du ikke har forberedt dig på.

Opgave 1: Nodelæsning

Spil sammen med backingen og lær nummeret:

A og B: spil melodien

Du kan vælge at spille med backingmusikken hvor enten melodien er indspillet eller uden

Løs enten hele opgaven eller lær enkeltdelene herunder:

Hele opgaven med indspillet melodi

Hele opgaven uden indspillet melodi

A stykket

B stykket

Opgave 2: Akkompagnement.

Spil sammen med backingen og lær akkorderne til hele nummeret. 

Vær opmærksom på rytmenoder og gerne meloditoner i forhold til dine voicings.

Opgave 3: Solo.

Spil solo til backingmusikken over hele nummeret. 

Vær opmærksom på tonearter, skalaskift og guidelines, eller akkordtoner. 

Opgave 4: Gehørsimprovisation:

Spil solo til backingmusikken i de følgende opgaver

Du kan ikke se alle akkorderne på noden – du skal bruge dit gehør, mens du improviserer

Vær opmærksom på tonearter, skalaskift, grundtoner og akkordtoner

Du kan trykke på facitlisten for at se opgaven

Opgave #1

Front Title

Back Title

Opgave #2

Opgave #3

Opgave #4

Opgave #5

Opgave 5: Imitation

Imitér fraserne i de følgende opgaver – først bliver frasen spillet i 4 takter mens du lytter- så spiller du den i de følgende 4 takter

Opgaven bliver gentaget og du kan selv gentage den så mange gange du vil

Du kan dele de 4 takter op i to dele

Vær opmærksom på tonearter, grundtoner og akkordtoner

Alle disse elementer kan du træne på www.nordalbrothers.com

God fornøjelse.

da_DKDanish