Teknisk prøve: Opgave 1

Herunder er en gennemgang af en teknisk prøve. Eksemplet er fra Odense Musikkonservatorium og er kun et tænkt eksempel. Til en rigtig prøve vil der benyttes andre opgaver, men formatet ligner.

Her kan du øve de enkelte dele, men også få et generelt billede af niveauet og af dine evner i de forskellige discipliner.

OBS: Alle opgaverne er for C-instrumenter.

Opgave 1: Nodelæsning

Spil sammen med backingen og lær nummeret:

Intro: spil akkorderne

A og B: spil melodien

Løs enten hele opgaven eller lær enkeltdelene herunder: Nederst på siden er et eksempel på en svær primavistaopgave som også bliver brugt til prøven. 

Hele opgaven

Enkelt dele: Sæt dem sammen, når du har lært dem alle.

Intro

A stykket

B stykket

Opgave 2: Akkompagnement.

Spil sammen med backingen og lær akkorderne til hele nummeret. 

Vær opmærksom på rytmenoder og gerne meloditoner i forhold til dine voicings.

Opgave 3: Solo.

Spil solo til backingmusikken over hele nummeret. 

Vær opmærksom på tonearter, skalaskift og guidelines, eller akkordtoner. 

Opgave 4: Gehørsimprovisation:

Spil solo til backingmusikken i de følgende opgaver.

Du kan ikke se alle akkorderne på noden – du skal bruge dit gehør, mens du improviserer.

Vær opmærksom på tonearter, skalaskift, grundtoner og akkordtoner.

Før musen hen over opgaven for at se svaret.

Opgave #1

Front Title

Back Title

Opgave #2

Front Title

Back Title

Opgave #3

Front Title

Back Title

Opgave #4

Front Title

Back Title

Opgave #5

Front Title

Back Title

Opgave 5: Imitation

Imitér fraserne i de følgende opgaver – først bliver frasen spillet i 4 takter mens du lytter- så spiller du den i de følgende 4 takter

Opgaven bliver gentaget og du kan selv gentage den så mange gange du vil.

Vær opmærksom på tonearter, grundtoner og akkordtoner

Primavista svær

 

God fornøjelse.

da_DKDanish