Odense Konservatorie besøg: Opgave 1

Materialer til brug ved besøget:

Her kan du øve dig på opgaver i stil med dem, der bliver brugt til den tekniske optagelsesprøve. 

Elementerne kan du øve enkeltvist. Ved besøget kan du prøve disse elementer du har øvet på, men også blive kastet ud i lignende opgaver, du ikke har forberedt dig på.

Opgave 1: Nodelæsning

Spil sammen med backingen og lær nummeret:

Intro: akkorder

A og B: spil melodien

Du kan vælge at spille med backingmusikken hvor enten melodien er indspillet eller uden

Løs enten hele opgaven eller lær enkeltdelene herunder: Nederst på siden er et eksempel på en svær primavistaopgave som også bliver brugt til prøven 

Hele opgaven med indspillet melodi

Hele opgaven uden indspillet melodi

Intro

A stykket

B stykket

Opgave 2: Akkompagnement.

Spil sammen med backingen og lær akkorderne til hele nummeret. 

Vær opmærksom på rytmenoder og gerne meloditoner i forhold til dine voicings.

Opgave 3: Solo.

Spil solo til backingmusikken over hele nummeret. 

Vær opmærksom på tonearter, skalaskift og guidelines, eller akkordtoner. 

Opgave 4: Gehørsimprovisation:

Spil solo til backingmusikken i de følgende opgaver.

Du kan ikke se alle akkorderne på noden – du skal bruge dit gehør, mens du improviserer.

Vær opmærksom på tonearter, skalaskift, grundtoner og akkordtoner.

Du kan trykke på opgaven for at se svaret.

Opgave #1

Front Title

Back Title

Opgave #2

Front Title

Back Title

Opgave #3

Front Title

Back Title

Opgave #4

Front Title

Back Title

Opgave #5

Front Title

Back Title

Opgave 5: Imitation

Imitér fraserne i de følgende opgaver – først bliver frasen spillet i 4 takter mens du lytter- så spiller du den i de følgende 4 takter

Opgaven bliver gentaget og du kan selv gentage den så mange gange du vil.

Vær opmærksom på tonearter, grundtoner og akkordtoner

Primavista svær

Alle disse elementer kan du træne på www.nordalbrothers.com

God fornøjelse.

da_DKDanish