Imitation: Melodisk

Melodisk gehør.

At gentage en forespillet frase. 

Dit melodiske gehør, lader dig opfatte og processere en melodisk frase. På sin vis er det mere enkelt end harmonisk gehør, da der jo kun kommer én tone ad gangen. Til gengæld er der typisk mange flere hændelser pr enhed – altså flere toner i en takt, end der er akkorder.

Det handler om, at aktivere en lang række kompetencer for at bruge det melodiske gehør:
Det kunne være intervaller, pauser, rytmer, forbindelsen til harmonikken og tonaliteten.
Det er en af de discipliner, hvor man skal hive flest værktøjer op af posen.

Jeg ønsker at kunne sanse en melodistrofe helt og ubetinget: jeg vil gerne forstå den som jeg forstår en sætning på mit modersmål: Uden bevidst at skulle hente grammatik og udtale-regler frem af tasken, men derimod intuitivt og omgående forstå og reagere på udsagnet.

Imitation” er den bedste måde at træne denne evne. 
Det er evnen til at gentage en frase på fx 2 takter i de følgende 2 takter.

Man har ikke tid til at stoppe op og analysere eller nedskrive frasen. Man aktivere alle de førnævnte evner samtidigt og bliver kastet ud i en intuitiv tilstand hvor man enten kan sanse frasen eller ej.

En god arbejdsmetode er, at være omhyggelig med at observere om det viser sig, at én af del-kompetencerne -fx intervallerne, er nede. Det er vigtigt at øve på disse del-discipliner isoleret og koncentreret.

Solfege systemet – (do-re-mi) er et godt instrument til at blive bedre til trin og deres tilhørsforhold til en tonalitet.
Tonerne er ikke bare enkeltstående lyde, men knytter sig til den underliggende harmonik.

Det er godt at udvikle en egen subjektiv og personlig referenceramme eller association til de enkelte trin: 1. trin: Gruntonen – “Do” der er “hjemmetonen” lidt kedelig, men som definitivt etablerer tonearten. Eller 4. trin: “Fa” – der gerne vil trinvist tilbage til grundtonen – og som ikke passer godt på tonika akkorden, men er perfekt på 2. trins akkorden – subdominant-parallelen etc…

Det er også meget gavnligt, at lytte efter frasens grafiske udtryk: går den op eller ned, og typisk vil længere fraser indeholde en del gentagelser- tænk på Beatles´”Yesterday” 1.del: Re-do-do eller 2. trin efterfulgt af 2 grundtoner (akkord C-dur). Efter et skalaløb (akkord E7) kommer de samme relative trinforløb fra molparallelen (akkord Amol) – frasens genbrug gør det lettere at sanse melodien.

Det er altså meget jordnære og konkrete færdigheder der let kan opøves. Imitations opgaverne er gode til at mærke hvordan de forskellige evner spiller sammen.

I videoen herunder, imiterer jeg først lette 2 takters figurer i forskellig genrer og ender med at spille 4 takters figurer – noget der er en del sværere.

Tjek imitations afsnittene på www.nordalbrothers.dk

  1. Del 1 er relativt enkle opgaver med få toner.
  2. Del 2 er mere krævende opgaver.
  3. Del 3 er opgaver på 4 takter.
+45 21688194
da_DKDanish